Det är ett helt vanligt ”basmönster” för vantar, med de traditionella pippiränderna.

Mönster:
v1: varannan m bottenfärg, varannan m mönsterfärg
v.2: alla maskor mönsterfärg
v.3: varannan m bottenfärg, varannan m mönsterfärg

Garnförslag: 7 bröder

Lägg upp 40 m på strumpstickor 4.
Fördela maskorna på 4 stickor, och sticka resår, 1r, 1a i 18 varv. Övergå till slätstickning.
Sticka 5 v vitt, sedan första mönsterbården. Sticka 9 varv vitt. Sedan stickas ett ”tumband” in på första stickans mittersta 8 m. Sticka ett varv vitt. Fortsätt med nästa mönsterbård.
Sticka 10 varv mellan mönsterbårderna.
Direkt efter 4:de mönsterbården påbörjas ihoptagningen:
första och tredje stickan stickas de två sista maskorna ihop.
andra och fjärde stickan: lyft den första maskan, sticka den andra, drag den lyfta maskan över den stickade.
Sticka ett varv mellan ihoptagningarna.

Andra vanten stickas på samma sätt, men tumbandet stickas in på 4:de stickans mittersta 8 m.

Tummen: Drag bort tumbandet, och plocka upp maskorna. Plocka upp en extra m i varje sida, så det inte lämnar hål.
Sticka slätst. ca 18 v innan du tar ihop på samma sätt som på vanten. Fäst alla trådar.

Fråga om något lämnade oklart.